LiJDA Jaunimo Darbuotojas

Jaunimo darbuotojas

tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis
jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio
jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą
su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis
bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

LiJDA Darbas su Jaunimu

Darbas su jaunimu

ugdomojo pobūdžio veikla su jaunais žmonėmis ar jų
grupėmis jų laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų poreikius,
siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėms integruotis į
visuomenės gyvenimą bei įgalinti juos atsakingai kurti
asmeninį gyvenimą, sąmoningai ir aktyviai dalyvauti
visuomeniniame bei profesiniame gyvenime. Darbas su
jaunimu papildo formalųjį švietimą ir auklėjimą (ugdymą) šeimoje.

LiJDA Facebook naujienos

Naujausia

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.