Bendrieji darbo su jaunimu principai yra tapatūs jaunimo darbuotojo veiklos principams, kurie yra įvardyti Jaunimo darbuotojo veiklos apraše:
7.1. supratimo – suvokia jauną žmogų kaip besiformuojančią asmenybę, sugeba įsijausti į jo patyrimus,
išgyvenimus, suvokia jauną žmogų supančią aplinką ir pasitelkia ją vykdydami veiklas jauno žmogaus labui;
7.2. pagarbos – supranta ir gerbia jauną žmogų ir jauno žmogaus apsisprendimus, kurie nedaro žalos pačiam
jaunam žmogui ir aplinkiniams;
7.3. pavyzdingumo – suvokia, kad savo veiksmais ir pavyzdžiu daro įtaką jaunam žmogui, todėl elgiasi
atitinkamai, atsižvelgdami į jauno žmogaus poreikius ir brandumą;
7.4. konfidencialumo ir teisingumo – atlikdami savo funkcijas, laikosi konfidencialumo principo, jei tai
neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams;
7.5. profesionalumo – aiškiai apsibrėžia savo vaidmenį darbe su jaunais žmonėmis, laikosi pagarbaus ir
konstruktyvaus santykio su jaunais žmonėmis, kolegomis ir kitais jauno žmogaus aplinkos asmenimis.“ 43 Jaunimo darbuotojas šiais darbo principais privalo vadovautis taikydamas visas darbo su jaunimu formas.