Apie mus

Lietuvos jaunimo darbuotojų asociacija (LiJDA) yra jaunimo darbuotojus jungianti ir jaunimo darbuotojų interesus atstovaujanti organizacija.

Asociacijos veiklos tikslai:

1. Vienyti jaunimo darbuotojus, atstovauti ir ginti jų interesus;
2. Skatinti jaunimo darbuotojų integraciją į institucijas, dirbančias su jaunimu;
3. Didinti darbo su jaunimu vertės suvokimą visuomenėje;
4. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje;
5. Skatinti darbą su jaunimu regionuose ir kaimo vietovėse;
6. Plėsti darbo su jaunimu lauką ir diegti inovacijas;
7. Skatinti kokybišką darbą su jaunimu: nuolat tobulinti JD sertifikavimo sistemą, sudaryti sąlygas narių tobulėjimui;
8. Telkti jaunimo darbuotojus bendroms veikloms.

Asociacijos vertybės:

• Nuolatinis Tobulėjimas
• Lygiateisiškumas
• Solidarumas
• Skaidrumas