Valdybos nariai

Asociacijos pirmininkė: Giedrė Valčiukaitė

Išsilavinimas: Aukštasis neuniversitetinis.

Darbo su jaunimu patirtis. Ką esu nuveikusi?

Esu neformaliojo ugdymo auklėtinė, turinti ilgametės patirties NU srityje. Dirbanti su tarpkultūriškumo, savanorystės, kūrybiškumo, asmeninio tobulėjimo, patirtinio mokymosi, žmogaus teisių temomis (šios patirties įgijau dalyvaudama bei įgyvendindama Erasmus+ bei Veiklus Jaunimas projektus). Nuo 2017 m. birželio iki 2018 m. spalio dirbau Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto koordinatore (su NEET jaunuoliais). Turiu patirties vedant mokymo kursus, seminarus, užsiėmimus jauniems žmonėms, paremtus neformaliojo ugdymo principais (šios patirties įgijau dalyvaudama ivairiuose projektuose/mokymuose (Ilgalaikių mokymų kursų dalyvė „Training of Trainers“(2010-2012m. LT); įvairių mokymų studentų atstovybėms mokymų vadovė („Karjeros Dienos“); įvairių seminarų mokytojams bei jaunimo darbuotojams – mokymų vadovė. Išmanau jaunimo situaciją, esu susipažinusi su jaunimo veiklomis, darbu su jaunimu, jų specifika ir problematika Lietuvoje ir Europoje (sertifikuota Jaunimo darbuotoja, dalyvavusi sertifikavimo programoje 2013-2014 m. Lietuvoje). Išmanau darbo su jaunais žmonėmis ir jų grupėmis specifiką. Nuo 2017 metų esu įsitraukusi į projektus, kurie dirba su skaitmeniniais darbo su jaunimu įrankiais (KA2 “Cities of Learning”, OpenBadges); sertifikuota Eryica – European Youth Information and Counselling Agency mokymų vadovė.

Kontaktinis adresas: g.valciukaite@gmail.com

Vieta: Vilnius.

Justina G J Lijda

Asociacijos valdybos narė: Justina Garbauskaitė-Jakimovska

Išsilavinimas: politikos mokslų bakalauras, edukologijos magistras, socialinių mokslų (edukologijos) doktorantūra (procese), 20+ mokymo kursų darbo su jaunimu ir neformaliojo ugdymo temomis, jaunimo darbuotojo sertifikatas

Darbo su jaunimu patirtis. Ką esu nuveikusi?

Nuo 2008-ųjų dalyvavau, vėliau dirbau Veiklaus jaunimo programos finansuojamuose projektuose: lydėjau jaunimo grupes į jaunimo mainus, prisidėjau prie tarptautinių jaunimo mainų organizavimo, vėliau prie jaunimo darbuotojų bei lyderių mokymų, kompetencijų kėlimo.

Šiuo metu dirbu ugdomąji ir ekspertinį darbą neformaliojo ugdymo, darbo su jaunimu per projektinę veiklą, tarpkultūrinio mokymosi, žmogaus teisių ugdymo temomis. Darbe su jaunimu man įdomiausias neformaliojo ugdymo aspektas, jo kokybė, įgyvendintojai, jų pasirengimas, tobulėjimas.

Kontaktinis adresas: justina.garbauskaite@gmail.com

Vieta: Vilnius

Lina L lijda

Asociacijos valdybos narė: Lina Lukytė

Išsilavinimas: filosofija – bakalauras, socialinė antropologija – magistras, kartu įgytas P.Ilinojaus universiteto sertifikatas – „Tarpkultūrinis supratingumas“

Darbo su jaunimu patirtis. Ką esu nuveikusi?

Nuo 2006 m. priklausau įvairioms jaunimo organizacijoms, esu atilikusi praktiką Ispanijoje Olivares savivaldybėje, jaunimo reikalų skyriuje bei metus stažavausi “Nervion” mokykloje kaip mokytojo asistentas. Nuo 2013 m. pradėjau dirbti jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje (Eurodesk), dirbau projekte “Kūrybinės partnerystės”, nuo 2015 m. esu jaunimo darnuotoja Šiaulių jaunimo centre. Taip pat jau 5 metai kaip dirbu su įvairiais socialiniais projektais, konsultuoju jaunimo organizacijas projektų srtityje, vedu mokymus ir seminarus. 2017 m. pravesta 50 mokymų jaunimui alkoholio prevencijos tema, ypatingai didelį dėmesį kreipiu jaunimo įgalinime per savanorišką veiklą. European Youth Informing and Counseling Agency (ERYICA) mokymų vadovų tinklui ir turiu šios agentūros išduotus sertifikatus. Esu Britų tarybos programos „Active citisens“ fasilitatorė.

Jaunimą atstovauju šiose tarybose:
Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos;
Šiaulių miesto Jaunimo reikalų taryba;
Šiaulių miesto NVO taryba.

Kontaktinis adresas: lukyte@gmail.com

Vieta: Šiauliai

Asociacijos valdybos narė: Aurelija Prašmuntaitė

Išsilavinimas: Teatro edukologijos bakalauras (LEU) , Šiuolaikinės Europos politikos studijų magistras (VDU)

Darbo su jaunimu patirtis. Ką esu nuveikusi?

Nuo studijų metų pradėjau dirbti Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritas stalas“ kuruoti jaunimo organizacijų stiprinimo programą, vėliau sekė darbas nevyriausybiniame sektoriuje taikant neformalaus švietimo bei teatro edukologijos principus darbe su jaunimu. Pastaruosius metus esu atsakinga už kelių sėkmingų jaunimo programų kuravimą Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 projekte.

Kompetencijų sritys: Tarpkultūrinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, kūrybingumas, komunikacija, darbas su jaunimo grupėmis, projektų vystymas ir įgyvendinimas, kultūros vadyba..

Kontaktinis adresas: prasmuntaite@gmail.com

Vieta: Kaunas

Tomas Vaicekauskas Lijda

Asociacijos valdybos narys: Tomas Vaicekauskas

Išsilavinimas: Jaunimo darbuotojo sertifikatas (2014m.)

Jaunimo informavimo darbuotojo sertifikatas (2013m.)

Darbo su jaunimu patirtis. Ką esu nuveikęs?

  • Jaunimo darbuotojas (Zarasų jaunimo centras) 2012.09-2014.07
  • Savanoris (Zarasų jaunimo centras) 2008 – 2012.
  • Koordinatorius, darbui su jaunimu (ESF LDB projektas “Pasitikėk savimi”) 2014.07-2015.10, (ESF JRD projektas “Atrask save”) 2015 – 2017
  • Mentorius (Europos savanoriška tarnyba) 2014.11 – iki dabar
  • Valdybos narys (Zarasų raj. visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas”) 2013 – 2018
  • Narys (Zarasų raj. savivaldybės jaunimo reikalų taryba) 2013 – 2018
  • Europos solidarumo korpuso savanoris (Cremona, Italija) 2018 – 2019

Pasiekimai:

  • Suorganizuoti ir įvykdyti 3 tarptautiniai jaunimo mainų projektai
  • Gitaros užsiėmimai jaunimui (Zarasų jaunimo centras) 2010 – 2014
  • Organizuoti ir fasilituoti 5 tarptautiniai mokymai.

Kryptys:
– Atviras darbas su jaunimu;
– Regioninė jaunimo politika;
– Tarptautiniai projektai jaunimo srityje.

Kontaktinis adresas: tomas.vaicekauskas001@gmail.com,

Vieta: Zarasai